Hải Phòng: Bỏ quy định cách ly tại nhà với người về từ vùng vàng đã tiêm vaccine