Hải Phòng: Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Tiên Thanh hơn 410 ha

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 647/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Dự án có quy mô 410,46 ha tại xã Tiên Thanh và xã cấp Tiến, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.597 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh (trụ sở tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp (KCN) hoạt động đúng quy định pháp luật.

Phối cảnh KCN Tiên Thanh.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể quy mô vốn đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án theo từng giai đoạn, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư đủ và đúng thời hạn của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan…

Trước đó, năm 2020, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã có ý kiến đồng ý chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng, TP).

Dự án đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các Bộ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chấp thuận Chủ trương đầu tư. Hải Phòng đã đưa Dự án vào danh mục các Dự án trọng điểm năm 2022.

KCN Tiên Thanh là 1 trong số 15 KCN mới với tổng diện tích trên 6.200 ha được Hải Phòng quy hoạch, thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Hải Phòng xây dựng mới hàng loạt các KCN để tận dụng lợi thế vượt trội so với các địa phương khác về kết nối hạ tầng giao thông nhằm thu hút nguồn vốn FDI. Năm 2021, nguồn vốn FDI đầu tư vào Hải Phòng đạt gần 3 tỷ USD, đưa Hải Phòng trở thành địa phương thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất trong năm.

Theo Hải Dương/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/hai-phong-thu-tuong-chinh-phu-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-kcn-tien-thanh-hon-410-ha-5687507.html

Tags: Chính Phủ  |  Hải Phòng  |  Thủ tướng  |  Dự án đầu tư xây dựng  |  chủ trương đầu tư  |  kcn Tiên Thanh