Hậu AFF Cup - Nhà vô địch tổn thương (*): Chờ làn gió mới