Hậu AFF Cup: Nhà vô địch tổn thương (*): Quế Ngọc Hải tuột băng đội trưởng