Hậu AFF Cup - Nhà vô địch tổn thương: Thất bại được báo trước