Henry (Mocha ZD): 'Game thủ chuyên nghiệp đòi hỏi phải có duyên và đam mê đủ lớn'