Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021-2022

Sáng 12/10/2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 chào mừng hơn 2.600 tân sinh viên Khóa 41 tựu trường. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Đình Hòe, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các đơn vị trong Học viện và đại diện sinh viên Việt Nam và sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào các lớp Khóa K41.

Tham dự Lễ Khai giảng trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên các Khóa 38, 39, 40 cùng hơn 2.600 tân sinh viên Khóa 41.

Phát biểu khai giảng năm học mới, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm học 2021-2022, Học viện sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, giữ vững và tăng cường khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, tạo tiền đề để tiến hành đổi mới một cách năng động, sáng tạo và có hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và bồi dưỡng, gắn với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; chú trọng trọng đổi mới về phương pháp giảng dạy, coi đây là một trong những khâu đột phá của Nhà trường.

Thứ ba, quyết tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo trên cơ sở ứng dụng hệ thống quản lý thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng cho quản lý dạy và học; đồng thời, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về đào tạo và bồi dưỡng; thực hiện kiểm định chặt chẽ chất lượng đầu ra theo các chuẩn đã cam kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đảm bảo chất lượng các đề tài, phát triển đội ngũ các nhà khoa học, thu hút nhiều nguồn lực để tăng cường tiềm lực khoa học. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ thiết thực nhiệm vụ đào tạo chương trình quốc tế, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức của Nhà trường, nhất là kiện toàn Hội đồng trường. Xây dựng và trình Học viện Chính trị quốc gia Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, Quy chế tổ chức của Hội đồng trường. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ đi đôi với đổi mới phương thức quản lý hành chính.

Thứ sáu, tiếp cận các nguồn đầu tư nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và các hoạt động của nhà trường; ưu tiên hiện đại hóa phòng học, cơ sở thực hành, thư viện phục vụ học tập của sinh viên.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: AJC.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những thành tích mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế và vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần bám sát và thực hiện thật tốt chủ đề năm học này của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là: 'Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo'.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền bước vào năm học mới với tinh thần mới, quyết tâm cao, phấn khởi, lạc quan, chủ động nắm bắt cơ hội, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962-2022).

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh trống Khai giảng năm học mới 2021-2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC.

Đại diện cho hơn 2.600 tân sinh viên tân sinh viên Việt Nam và Lào K41 đã có bài phát biểu và tặng bó hoa tươi thắm đến lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Học viện cùng các thầy, cô giáo, cán bộ nhà trường.

Theo PV/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-khai-giang-nam-hoc-moi-2021-2022-5669056.html

Tags: Học viện Báo chí và Tuyên truyền  |  tân sinh viên  |  Lễ khai giảng  |  năm học mới 2021-2022