Hỏi đáp COVID-19: Bệnh nhân xin giấy nghỉ ốm để hưởng BHXH như thế nào