Hội thảo ''Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng'' diễn ra ngày 8-12

Chiều 6-12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng'. Sự kiện diễn ra ngày 8-12, tại Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và trực tuyến tại 63 điểm cầu của công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban tổ chức giới thiệu về hội thảo 'Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng'.

Giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của hội thảo, Trung tướng, Tiến sĩ Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an (Bộ Công an) cho biết, hội thảo nhằm góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay; những yêu cầu, nhiệm vụ đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, phát huy vai trò của các ban, ngành trung ương, địa phương để tăng cường phối hợp toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ này.

Cụ thể, hội thảo sẽ góp phần làm rõ về những mối đe dọa, thách thức an ninh phi truyền thống nói chung, trong đó có mối đe dọa an ninh quốc gia từ không gian mạng; góp phần nhận thức sâu sắc hơn về an ninh mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Hội thảo cũng góp phần giúp nhận biết rõ yêu cầu cần thiết phải nâng cao năng lực 'làm chủ' không gian mạng; xây dựng lực lượng chuyên trách đủ năng lực, chủ động đối phó với mọi nguy cơ xảy ra trên không gian mạng. Ngoài ra, hội thảo cũng làm rõ vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia; phòng, chống vi phạm và tội phạm mạng; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin, hội thảo có 100 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội và hơn 2.000 đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến. Hiện đã có hơn 70 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. 

Ban tổ chức đã tiến hành biên tập, thẩm định nội dung các bài viết, xuất bản thành 2 tập kỷ yếu: 'Những vấn đề chung về bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng'; 'Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng'. Để phổ biến, lan tỏa nội dung, giá trị của hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc, tập 1 kỷ yếu được phát hành song song cả ấn phẩm giấy và ấn phẩm điện tử phục vụ miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Theo An Nhi/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1019185/hoi-thao-bao-dam-chu-quyen-quoc-gia-tren-khong-gian-mang-dien-ra-ngay-8-12

Tags: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng  |  an toàn mạng  |  không gian mạng