Hơn 120,6 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam