Cập nhật tình hình Covid-19

Hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên máy tính

Bên cạnh ứng dụng 'Sổ sức khỏe điện tử' trên smartphone, người dân có thể đăng ký tiêm vắc xin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 (tiemchungcovid19.gov.vn).

Theo hướng dẫn hiện nay, người dân được yêu cầu đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên các nền tảng trực tuyến. Việc tiêm vắc xin vẫn dựa trên thứ tự đối tượng ưu tiên, nhưng đăng ký online sẽ hỗ trợ chính quyền chủ động triển khai tiêm chủng cho người dân, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Bên cạnh ứng dụng 'Sổ sức khỏe điện tử' trên smartphone, người dân có thể đăng ký tiêm vắc xin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 (tiemchungcovid19.gov.vn). Như vậy, mọi người đều có thể đăng ký trên máy tính thông thường.

Trường hợp không sử dụng hệ thống trực tuyến, người dân sẽ thực hiện đăng ký bằng giấy và gửi về UBND xã, phường, thị trấn. Khi đó, UBND xã, phường, thị trấn sẽ chỉ đạo các lực lượng của địa phương nhập nội dung bản đăng ký giấy vào hệ thống.

Hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin Covid-19

Để đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19, người dân truy cập Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn. Chưa cần đăng nhập, mỗi người đều có thể đăng ký tiêm cho mình và người thân bằng cách bấm vào 'Đăng ký tiêm' => 'Đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho cá nhân'.

Trên Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn, mỗi người đều có thể đăng ký tiêm cho mình và người thân bằng cách bấm vào 'Đăng ký tiêm' => 'Đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho cá nhân'.

Người dân nhập các thông tin cá nhân cần thiết như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, ngày muốn được tiêm dự kiến, nhóm ưu tiên... sau đó bấm nút 'Tiếp tục'. Sang phần 'Tiền sử bệnh', người dân đánh dấu đúng các tiền sử gặp phải và ghi rõ triệu chứng nếu có.

Người dân nhập các thông tin cá nhân cần thiết như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, ngày muốn được tiêm dự kiến, nhóm ưu tiên...; sau đó bấm nút 'Tiếp tục'.

Sang phần 'Tiền sử bệnh', người dân đánh dấu đúng các tiền sử gặp phải và ghi rõ triệu chứng nếu có.

Người dân sẽ cần đánh dấu đồng ý trong phần 'Phiếu đồng ý tiêm', sau đó bấm 'Xác nhận'. Khi hoàn thành, màn hình giao diện 'Đăng ký thành công' sẽ được hiển thị.

Người dân sẽ cần đánh dấu đồng ý trong phần 'Phiếu đồng ý tiêm', sau đó bấm 'Xác nhận'.

Khi hoàn thành, màn hình giao diện 'Đăng ký thành công' sẽ được hiển thị.

Theo Anh Hào/ICTNews (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
http://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/thu-thuat/huo-ng-da-n-dang-ky-tiem-va-c-xin-pho-ng-covid-19-tren-ma-y-ti-nh-290046.html

Tags: trực tuyến  |  COVID_19