Cập nhật tình hình Covid-19

Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp để đề nghị cập nhật chứng nhận bản điện tử, nếu thấy thông tin chưa có hoặc chưa đúng.

Hiện nay nhiều người đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 hoặc cả 2 mũi, nhưng chưa thấy thông tin chứng nhận tiêm chủng được cập nhật trên Cổng tiemchungcovid19.gov.vn hay trên app 'Sổ sức khỏe điện tử'. Cũng có trường hợp thông tin tiêm chủng bị sai, cần chỉnh sửa.

Chứng nhận tiêm chủng Covid-19 là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình mở cửa hoạt động trở lại. Nếu cần, hãy xem hướng dẫn cụ thể về cách phản ánh để cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19 bản điện tử.

Cách phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Trước hết, người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp.

Người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp.

Sau đó, người dân truy cập địa chỉ tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report, và điền đầy đủ thông tin theo mẫu bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số CMND/CCCD/HC, địa chỉ hiện tại, loại vắn xin đã tiêm, địa điểm tiêm. Người dân cũng cần tải lên ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm chủng nêu trên. Sau khi điền hoàn tất, hãy bấm nút 'Gửi phản hồi'.

Người dân truy cập địa chỉ tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report, và điền đầy đủ thông tin theo mẫu bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số CMND/CCCD/HC, địa chỉ hiện tại; ngoài ra hãy chọn nội dung phản ánh: đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm, hoặc đã tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1, hoặc đã tiêm cả 2 mũi nhưng chưa có chứng nhận tiêm mũi 1 và mũi 2.

Hãy điền loại vắn xin đã tiêm, địa điểm tiêm. Người dân cũng cần tải lên ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm chủng.

Trên hình là giao diện tìm cơ sở tiêm chủng theo quận/huyện, xã/phường. Người dẫn có thể chọn 'Khác' và điền cơ sở tiêm chủng của mình phía dưới, phần 'Địa điểm khác'.

Sau khi điền hoàn tất, hãy nhập mã xác thực và bấm nút 'Gửi phản hồi'.

Một mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại người dân đăng ký, hãy lấy mã đó nhập vào hệ thống.

Một mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại người dân đăng ký, hãy lấy mã đó nhập vào hệ thống.

Khi có thông báo gửi phản ánh thành công là hoàn tất.

Theo Anh Hào/ICTNews (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
http://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/thu-thuat/cach-phan-anh-cap-nhat-chung-nhan-tiem-chung-covid-19-393316.html

Tags: Tiêm chủng  |  COVID-19