Kêu gọi doanh nghiệp dược, vaccine nước ngoài hợp tác với Việt Nam