Khẩn trương rà soát, cấp 'sổ đỏ' cho nhân dân, hạn chế tồn đọng

Thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức rà soát, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ('sổ đỏ') lần đầu cho người dân, đem lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân trên địa bàn.

Theo ông Võ Ngọc Tốt, Trưởng phòng TN&MT huyện Đại Lộc, về công tác phối hợp trong phân loại, giải quyết hồ sơ cấp 'sổ đỏ' lần đầu cho nhân dân đối với nhưng trường hợp vướng mắc do lịch sử để lại như thôn bán, xã bán, di dời lũ lụt không có phương án, tự ý chuyển mục đích, hoán đổi xây dựng các công trình công cộng không có phương án hoán đổi,….; giấy chứng nhận các cơ sở thờ tự, di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện, Tổ kiểm tra các trường hợp tồn đọng trong việc cấp 'sổ đỏ' lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát từng địa phương.

Ông Võ Ngọc Tốt, Trưởng phòng TN&MT huyện Đại Lộc họp bàn giải quyết thủ tục cấp 'sổ đỏ' cho người dân.

Đến nay, đã tổ chức kiểm tra, rà soát xong 17 xã, thị trấn (riêng xã Đại Thạnh không có hồ sơ vướng mắc). Kết quả xác định được 1.353/1.305 trường hợp sử dụng đất nhưng chưa được cấp 'sổ đỏ' lần đầu (phát sinh 48 trường hợp so với số liệu rà soát trước đây); đồng thời, phân loại và hướng dẫn địa phương giải quyết cấp 'sổ đỏ' được 525/1.353 trường hợp. Cụ thể: Các trường hợp tự ý chuyển mục đích làm nhà trên đất vườn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đã được Nhà nước cấp 'sổ đỏ' theo Nghị định 64/CP của Chính phủ có tổng số 465 trường hợp đã làm nhà ở trên các thửa đất nông nghiệp (xây dựng nhà trước ngày 01/7/2014).

Đa số các thửa đất này nằm xen kẽ các khu dân cư và hiện nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở của địa phương. Các trường hợp này, Phòng đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ cấp 'sổ đỏ' cho 203 trường hợp đủ điều kiện cấp giấy và phải thực hiện nộp tiền theo quy định của Nhà nước; còn lại 262 trường hợp chưa giải quyết cấp giấy được do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

100 trường hợp UBND các xã, thị trấn hoán đổi đất để xây dựng các công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, như xây dựng mở rộng trường học để đạt chuẩn, xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ công tác tưới tiêu, mở rộng đường bê tông giao thông nông thôn… đã được đầu tư xây dựng, có nhà ở ổn định, không có giấy tờ chứng minh và các thửa đất này có nguồn gốc từ đất nông nghiệp; các trường hợp này, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc hướng dẫn UBND các xã, th trấn lập hồ sơ cấp 'sổ đỏ' cho 14 trường hợp đủ điều kiện theo quy định; còn lại 86 trường hợp chưa giải quyết cấp giấy được do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất và không có các giấy tờ liên quan đến việc hoán đổi, lịch sử để lại; 510 trường hợp di dời khẩn cấp, bố trí đất mới không có phương án di dời, quyết định giao đất và không có trong danh sách nhận tiền hỗ di dời của Chi cục Phát triển Nông thôn.

Trong đó, có nhiều trường hợp vị trí di dời nằm dưới hành lang an toàn điện, nằm trong hành lang lộ giới, nhiều trường hợp di dời không có phương án di dời, quyết định giao đất, quyết định tiếp nhận và không có trong danh sách nhận tiền hỗ di dời của Chi cục Phát triển Nông thôn. Qua kiểm tra, rà soát Phòng đã hướng dẫn để giải quyết được 253 trường hợp đủ điều kiện cấp giấy di dời năm 1997 có trong danh sách nhận tiền của Chi cục Phát triển Nông thôn và theo Công văn 51/CCPTNT-QLDD ngày 01/9/2017 của Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh.

Hiện nay, còn 257 trường hợp chưa giải quyết cấp giấy được do di dời khẩn cấp chuyển đến ở không có bất kỳ một loại giấy tờ nào và bố trí đất mới nằm dưới hành lang an toàn điện, nằm trong hành lang lộ giới.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận các cơ sở thờ tự, di tích lịch sử trên địa bàn huyện Đại Lộc, Phòng TN&MT đã có văn bản gửi UBND các xã, thị trấn đề nghị kiểm tra, rà soát lập danh sách, kết quả rà soát các loại đất nêu trên gửi trước ngày 22/3/2022, đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các tổ chức đang sử dụng đất liên quan đến các công trình văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn xã, thị trấn xác lập thủ tục cấp 'sổ đỏ' gắn liền với tài sản có trên đất theo quy định.

Từ thực tế triển khai việc cấp 'sổ đỏ', ông Võ Ngọc Tốt cho rằng, việc giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, vẫn còn một số trường hợp chậm so với thời gian quy định. Các trường hợp kiến nghị của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai được kiểm tra và giải quyết nhưng vẫn còn chậm trễ do tính chất công việc giải quyết đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu, kiểm tra, xác minh nội dung, xin ý kiến của các cơ quan, ban ngành liên quan và hồ sơ lưu trữ liên quan còn thiếu chính xác, chưa được chỉnh lý qua nhiều năm.

Công tác phối hợp cung cấp hồ sơ, phúc đáp thông tin, thẩm định tài sản tại chỗ cho tòa án nhân dân các cấp phát sinh quá nhiều, cùng lúc; trong khi đó, công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, chưa đáp ứng khối lượng công việc giải quyết đơn thư cũng như phối hợp với tòa án, thi hành án. Công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên ngành chưa được đồng bộ và thống nhất trong việc cung cấp hồ sơ cho tòa án, giải quyết khiếu nại.

Thời gian tới, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trong năm 2022. Tổng hợp các trường hợp vướng mắc còn lại chưa giải quyết được để tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy Đại Lộc, HĐND huyện xin ý kiến giải quyết. Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc lập báo cáo thống kê đất đai năm 2021. Thẩm định và tham mưu cấp 'sổ đỏ' cho nhân dân, hạn chế thấp nhất hồ sơ tồn đọng.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trong đó tập trung các công trình trọng điểm của huyện; trình HĐND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 sau khi có kết quả của Hội đồng thẩm định của tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện và trình phê duyệt giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện và kiểm tra, chuẩn bị các bước cho việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Theo Ngọc Thi/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://cand.com.vn/dia-oc/khan-truong-ra-soat-cap-so-do-cho-nhan-dan-han-che-ton-dong-i651493/