Khánh Hoà: Quyết liệt tuần tra, xử lý vi phạm trong thực hiện giãn cách xã hội