00:00

Khi thực hiện Chỉ thị 16 những trường hợp nào người dân ra ngoài sẽ bị xử phạt?

TIN LIÊN QUAN