Không có triệu chứng, xét nghiệm nhiều người dương tính SARS-CoV-2