Không đồng ý nhập khẩu 37 toa xe tàu cũ

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến các Bộ: Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp về nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng của Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã không đồng ý nhập khẩu và khai thác các toa xe này.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất cho phép nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành diesel DMU đã qua sử dụng khoảng 40 năm của Nhật Bản.

Các toa xe này được đối tác của Tổng công ty là Tổng công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sẵn sàng chuyển giao miễn phí cho Tổng công ty nếu có nhu cầu và Việt Nam sẽ chịu các chi phí liên quan đến nhập khẩu, cải tạo toa xe phù hợp với quy định của Việt Nam.

Theo H.Vũ/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/khong-dong-y-nhap-khau-37-toa-xe-tau-cu-5676151.html

Tags: Nhật Bản  |  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành  |  Không đồng ý nhập khẩu  |  37 toa xe tàu cũ