Không gian riêng cho những người mắc Covid-19 không có triệu chứng tại Nhật Bản