Lạc quan về tình hình dịch Covid-19, Campuchia giảm thời gian cách ly