Lào Cai và Phú Thọ cử bác sỹ hỗ trợ chống dịch ở Bình Dương, TP. HCM