Lào lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 6-11 tuổi vào đầu năm 2022