Lễ chào cờ và ra quân trồng cây xanh tại Nam Sudan

Phóng sự ảnh - Số 2548: "Lễ chào cờ và ra quân trồng cây xanh tại Nam Sudan".

Chủ nhật, 16/01/2022 21:48

Thời sự