Lý do Mỹ tiêm kết hợp 2 loại vắc xin Covid-19 cho 1 người