Lý do đàn ông có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn phụ nữ