Malaysia chia tay Olympic Tokyo với tấm huy chương bạc