Mang Trung Thu vui tươi, đầm ấm tới thiếu nhi vùng dịch ở Đà Nẵng