Cập nhật tình hình Covid-19

Mở mới Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP quyết nghị mở mới Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định tại Nghị định 112/ 2014/NĐ-CP, ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức Lễ công bố khai trương thực hiện vào thời điểm và hình thức phù hợp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm tra người, phương tiện tại Cửa khẩu quốc tế đường sông. (Ảnh tư liệu, chụp khi chưa có dịch Covid-19).

Chính phủ giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật.

Theo Chiến Khu/Thời Đại Link Gốc:           Copy Link
https://thoidai.com.vn/mo-moi-cua-khau-quoc-te-duong-bo-vinh-xuong-tinh-an-giang-157963.html

Tags: An Giang  |  Chính phủ  |  cửa khẩu quốc tế  |  cửa khẩu  |  COVID_19  |  mới cửa khẩu