Mở rộng đối tượng tham gia BHYT và quyền lợi của người bệnh

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đến việc xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), nhằm đáp ứng các mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHYT; mở rộng phạm vi quyền lợi của người bệnh; mở rộng loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế liên quan đến BHYT…

Báo cáo Quốc hội chiều nay (22/10) về tình hình thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến cuối năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 87,97 triệu người, tăng 2,23 triệu người (1,75%) so với năm 2019.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 90,85% dân số, vượt 10,85% so với chỉ tiêu được giao.

Số liệu cập nhật đến cuối tháng 8-2021 cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổng số người tham gia BHYT chỉ đạt 85,21 triệu người, giảm 0,53 triệu người so với năm 2019 và giảm 2,76 triệu người so với năm 2020 (tương ứng với 3,1%).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng Quỹ BHYT

Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng giảm 1,36 triệu người (tương ứng với 9,7%); nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng giảm 149.000 người (tương ứng với 4,2%); nhóm do ngân sách nhà nước đóng giảm 2,19 triệu người (tương ứng với 6,7%).

Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ tăng 269.000 người (tương ứng với 1,5%); nhóm tham gia theo Hộ gia đình tăng 622.000 người (tương ứng với 3,4%).

Về nhiệm vụ 'đến năm 2020, hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn', Bộ trưởng Long thông tin, đến nay đã triển khai thực hiện mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường, thị trấn để nhân rộng trong toàn quốc.

Tổng số trạm y tế xã được xây mới, cải tạo sửa chữa là 460 trạm.

Số trạm y tế xã được đầu tư kiên cố tăng từ 6.831 trạm (69,2%) năm 2016 lên 7.295 trạm (77,9%) năm 2020. Tỷ lệ trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT tăng từ 90,0% năm 2016 lên 92,6% năm 2019, ước đạt 92,8% năm 2020. Tỷ lệ trạm y tế xã thực hiện được trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã tăng từ 30,0% năm 2016 lên 40,8% năm 2019 và ước đạt 48,8% năm 2020.

Với nhiệm vụ 'giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương', ông Long báo cáo, tình trạng quá tải bệnh viện đang từng bước được giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Cụ thể, tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương, các chuyên khoa có mức độ quá tải cao như ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, sản, nhi cũng đều có xu hướng giảm. Cụ thể BV Bạch Mai có công suất sử dụng giường bệnh từ 168% năm 2011 xuống còn 115% năm 2019. Công suất sử dụng giường bệnh ở BV K giảm từ 249% năm 2011 xuống 98% năm 2019, BV Chợ Rẫy giảm từ 154% xuống 84,1% cùng thời điểm.

Tương tự, các bệnh viện tuyến cuối của TP. Hà Nội và TPHCM tình trạng quá tải cũng có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011-2019.

Nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ 'Chấn chỉnh, nâng cao y đức và chất lượng khám, chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế', Bộ trưởng Y tế chia sẻ, nhờ triển khai nhiều biện pháp, những năm qua tỷ lệ người bệnh hài lòng tăng từng năm, từ 83% năm 2019 lên 84,6% năm 2020.

Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo đó cũng có nhiều tiến bộ. Điểm trung bình chất lượng của các bệnh viện trên toàn quốc từ năm 2013 là 2,42 điểm đã lên 3,23 điểm năm 2020 (tổng số điểm tối đa là 5).

Thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và BHYT tại các Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi 28.746 triệu đồng do thu của người bệnh không đúng quy định.

Riêng 8 tháng đầu năm 2021, số tiền được kiến nghị thu hồi về quỹ BHYT là 25.184 triệu đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Nêu kế hoạch thời gian tới, ông Long nhấn mạnh đến việc xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi). Việc này, theo ông Long, nhằm đáp ứng các mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHYT; mở rộng phạm vi quyền lợi của người bệnh; mở rộng loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế liên quan đến BHYT…

Vẫn theo ông Long, tới đây ngành y tế tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách BHYT.

Theo Hải Triều/Công an TPHCM Link Gốc:           Copy Link
http://www.congan.com.vn/tin-chinh/nhieu-benh-vien-tuyen-cuoi-o-ha-noi-tphcm-giam-tai_121993.html

Tags: Nguyễn Thanh Long  |  Covid 19  |  Quỹ BHYTNhóm  |  BV Bạch Mai  |  BV K  |  BV Chợ Rẫy  |  Hà Nội  |  Sở Y  |  Bộ Y  |  Riêng 8