Mỹ: Quan chức Fed ủng hộ đẩy nhanh việc thu hẹp gói kích thích kinh tế