Mỹ viện trợ cho Ukraine trước thềm thượng đỉnh với Nga