NÓNG: Quản lý 26 năm nộp đơn từ chức, hé lộ luôn Britney Spears sẽ giải nghệ