Nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng: Hành kiểm tốt, 4 năm liền là học sinh giỏi