Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài khoảng 4-5 ngày tới