Nếu Triều Tiên chấp nhận, Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19