Nga phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về cuộc diễn tập, phòng tên lửa của Hạm đội biển Đen.

Thứ ba, 04/05/2021 13:31

Quân sự

Sải cánh bay đầu tiên 07:50

Sải cánh bay đầu tiên

Thứ tư, 05/05/2021 | 10:18