Nga tuyên bố sự thật lịch sử đứng về phía Moscow, sẽ không 'chạy theo thời hạn chót' ở Ukraine