00:00

Nga và Trung Quốc quan tâm khối tài nguyên 1.000 tỉ USD của Afghanistan

TIN LIÊN QUAN