Ngày 25/5: Có 2.459 bệnh nhân khỏi bệnh, 2 F0 tử vong