Ngày 27/1, có thêm 15.727 ca COVID-19 mới tại 63 tỉnh, thành phố