Nghiên cứu mới: Nam giới có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19 cao hơn