Ngọn lửa yêu thương thắp sáng những nghịch cảnh mùa COVID-19

Chẳng có vẻ đẹp nào bất diệt hơn lòng nhân ái! Băng qua cơn mưa như trút đổ, những con người hiệp nghĩa đã mang yêu thương vào xóm nhỏ đìu hiu, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những phận đời ngang trái. Để hôm nay, tiếng hát của trẻ thơ được người lớn chắp cánh bay cao, vượt qua nỗi sợ của dịch dã khôn lường. Đó là sức mạnh của nghĩa đồng bào, của ngọn lửa yêu thương! Sài Gòn tôi ơi, sau cơn hoạn nạn, tất cả rồi sẽ bình an…!

Thứ năm, 20/01/2022 03:05

Thời sự

Nghệ thuật đàm phán 14:29

Nghệ thuật đàm phán

Thứ hai, 16/05/2022 | 14:20