00:00

Người dân Nha Trang không ra đường kể từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

TIN LIÊN QUAN