Người không chịu tiêm vắc xin phòng Covid-19 để lây bệnh có thể bị phạt tù