Nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào Hà Nội rất lớn