Nhật Bản công bố 'du lịch thử nghiệm' có giới hạn từ tháng 5, chuẩn bị mở cửa trở lại hoàn toàn