Nhật nỗ lực giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn