Nhiều ĐH lớn sẽ xét tuyển bổ sung những thí sinh đạt điểm cao