Nhiều người dự tang lễ, thắp nén nhang tiễn biệt thanh niên Việt tử vong thương tâm tại Nhật