Nhìn lại BXH tuần 3 Viettel PES Invitational: 2 đại diện Việt Nam 'nhuộm đỏ' top đầu